Skip to content

NĐCLNH Úc Châu

Increase font size Decrease font size Default font size default color light color
Home Diễn Đàn Bạn Đọc Trang mạng mới
Trang mạng mới PDF Print E-mail
Written by nhóm chủ trương   
Sunday, 15 July 2012 12:15
alt

Kính giới thiệu cùng anh chị em đồng môn trang mạng mới http://www.tiengmiennam.com.

 Tiếng Miền Nam là nơi gom góp tài-liệu

* về công-trình khẩn-hoang, mở-mang bờ-cõi đất nước Việt-Nam,
* về đời sống của những người dân thật-thà chất-phác, yêu chuộng hòa-bình, công-lý;
* về một tiếng nói địa-phương thể-hiện  tâm-hồn  hòa-huỡn  qua quá-trình  hội-nhập    ngôn-ngữ với các dân-tộc bạn chung sống trong phong-thái độc-lập tự-do;
* về một màu sắc văn-chương thuần-hậu được diễn-đạt bằng ca-dao, song song với những tác-phẩm chữ-nghĩa tiền-phong cho cả nước, cùng với nghệ-thuật âm-nhạc phản-ảnh trung-thực tâm-tình gắn-bó của con người với cuộc đời và thiên-nhiên.
* về sự quí-trọng đạo-đức, lòng tôn-kính tổ-tiên và tinh-thần bất-khuất, kiên-cường của những nhà yêu nước văn, võ, hữu và vô-danh trên con đường dài gian-khổ chống giặc giữ nước của lịch-sử;

 

……….

Công-cuộc sưu-tầm những tinh-hoa của miền Nam nầy sẽ là chiếc cầu nối liền hiện-tại với quá-khứ; ước mong, theo thời-gian, sự gom-góp sử-sách sẽ có khả-năng cung-cấp tài-liệu cho việc khảo-cứu về lịch-sử, văn-hóa, đời sống, ngôn-ngữ của một vùng đất còn rất trẻ.  Vì lẽ lịch-sử đã không trơn-tru mà mang đầy những dấu-vết sáng-tối và chứa đựng đủ mùi-vị vinh-nhục, cho nên chúng tôi hy-vọng rằng, phương-cách đọc chuyện xưa để suy-ngẫm chuyện nay, tìm học điều hay và cố tránh điều dở của tiền-nhân, sẽ khơi nguồn cho ý-hướng không chịu dừng bước vì một tương-lai sáng-lạng hơn của quê-hương.

Nhóm chủ-trương

Vinh-Lan
Phan Tấn Tài
Nguyễn Hữu Úy

Last Updated on Tuesday, 07 August 2012 15:37
 

Xem những bài viết khác của Tác giả nhóm chủ trương